top of page


Lucas Sleeuwaert Naturopaat

Pelgrim 9 bus 3

9860 Scheldewindeke

Tel: +32(0)478 916 732

lucas.sleeuwaert@gmail.com

Enkel op afspraak

Ma - Za van 8u tot 11u en 13u tot 21u

Ik kom ook aan huis​

Gelieve in te vullen wat van toepassing is​

Voornaam

Naam

Geslacht

Geboortedatum

Geboren te

Burgerlijke staat

Beroep

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoon Thuis

Telefoon Werk

Email adres

Waaruit bestaat de hulpvraag?

Indien er sprake is van een klacht, hoelang heeft u deze klacht?

Indien bekend, wat is de diagnose van huisarts / specialist?

Wat is het resultaat van de gevolgde behandeling tot nu toe?

Bent u momenteel onder medische / psychologische / psychiatrische behandeling?

Gebruikt u drugs?

zo ja, welke en hoeveel?

Gebruikt u medicijnen?

zo ja, welke medicijnen?

Heeft u reeds alternatieve / additieve therapieën voor deze klacht(en) naast de reguliere behandeling gevolgd? zo ja, welke?

Wat heb je zelf gedaan om deze klachten te verminderen?

Opmerkingen / nadere informatie

Aanvraag consult op

Tijd

Ondernemingsnummer: 0888.000.059

bottom of page