top of page

Gesprekstherapie als ondersteuning bij Manisch-depressief, Stress, Depressie, CVS en Fibromyalgie

Gesprekstherapie

Is een reeks gesprekken met de gesprekstherapeut, waarin de confrontatie met jezelf onder professionele begeleiding gebeurt, waardoor je op een efficiënte manier naar bepaalde zaken leert kijken en jezelf maximaal leert te ontplooien. Door jouw vehaal te vertellen, word duidelijk wat de situatie is waar jij je nu in bevind en kan er naar oplossingen gezocht worden. Gesprekstherapie kan een ondersteuning zijn bij het versterken van het parasympatische zenuwstelsel en de reguliere behandeling voor stress en depressies.

De oorzaken van een depressie werden tot nu toe vooral gezocht in sociale en psychische problemen. Onderzoek heeft echter aangetoond dat ook bepaalde lichamelijke problemen van invloed kunnen zijn. Het onderzoek richtte zich op de aandoening arteriosclerose: vernauwing van de bloedvaten. Door het vernauwen van de bloedvaten kunnen hersenbeschadigingen ontstaan en daarmee concentratieproblemen, vermoeidheid en stemmingswisselingen.

Zou het kunnen dat wat wij depressie noemen geen ziekte is, maar net als pijn, een soort wekker, die duidelijk maakt dat er iets mis is. Het tijd wordt om op te houden met de dingen die je bezig houden, door zolang als dat nodig is vrijaf te nemen en door middel van gesprekken de aandacht te schenken aan het voeden van de ziel, die te lang verwaarloost is?

Manisch-depressief

of bipolaire stoornis

Een bipolaire stoornis is een stemmingsstoornis. Iemand die aan een stemmingsstoornis lijdt, ervaart feller de emoties en reageert daar extremere op.

De term bipolair verwijst naar de twee extreme polen van deze stemmingsstoornis: een up en een down, de manische en de depressieve pool. Bij een bipolaire of manisch depressieve stoornis komen deze twee polen voor en is er dus sprake van sterke schommelingen waarbij de stemming ofwel zeer uitgelaten (manie) ofwel zeer somber (depressie) is.

De exacte oorzaak van een bipolaire stoornis is nog niet gekend maar we weten wel dat het een combinatie is van bio-,psycho- en sociale factoren. Met biologische factoren worden afwijkingen in de hersenen bedoeld, maar ook erfelijkheid speelt een rol. Meer dan twee derde van de personen met een manische depressie heeft ten minste 1 nauw verwant familielid met een stemmingsstoornis.

Daarnaast zijn er ook psychologische factoren. Hiermee worden factoren bedoeld die samenhangen met iemand psychische draagkracht. Iemands persoonlijkheid en karakter bepalen hoe de persoon omgaat met stress, verlies of traumatische ervaringen. Als derde luik zijn er de sociale factoren. Hiermee worden gebeurtenissen bedoeld die, bij een bepaalde gevoeligheid, aanleiding tot een depressie of een manie kunnen geven. Voorbeelden zijn: echtscheiding, financiële problemen, geboorte van een kind, verhuis ...

Er zijn 2 types van bipolaire stoornis

1: Manische episodes met al dan niet depressieve en gemengde episodes.

Typisch voor de manische episodes is de afwisseling van periodes van euforie en depressiviteit die onderbroken worden door kalmere periodes.

2: Depressieve en hypomane episodes en geen manische of gemengde episodes.

Een hypomane episode is een minder hevige manische periode waarbij de symptomen vanwege hun mildere karakter het algemeen functioneren niet duidelijk verstoren. Er is echter wel sprake van een onmiskenbaar verschil met het normale gedrag van de persoon in kwestie. Verder gaat een hypomanie nooit gepaard met psychotische verschijnselen. Hypomane perioden worden over het algemeen door de betrokkene vaak positief gewaardeerd en ook de omgeving ervaart een dergelijke episode niet altijd als afwijkend. Dit in tegenstelling tot depressies bij diezelfde persoon.

Symptomen MANIE:

Emotioneel: uitgelaten, euforisch, prikkelbaarheid, makkelijk geïrriteerd, Intolerant ten opzichte van anderen, onvoorspelbaar, Cognitief, verhoogde eigenwaarde, gedachtevlucht, makkelijk afleidbaar, grootheidsideeën.

Lichamelijk: minder behoefte aan slaap, overactiviteit.

Gedrag: toegenomen spraakzaamheid, actiever , impulsief

Symptomen DEPRESSIE:

Emotioneel: neerslachtigheid, verminderde interesse, gebrek aan plezier, gevoelsverdoving, lusteloosheid

Cognitief: idee waardeloos te zijn, schuldgevoelens, concentratieverlies, verminderd denkvermogen, besluiteloosheid, gedachten aan dood

Lichamelijk: veranderingen in eetlust, gewicht, slaappatroon, minder energie

Gedrag: minder zin in babbelen, minder mimiek, minder sociaal contact, geremdheid.

Behandeling:

De meest effectieve behandeling van een bipolaire stoornis bestaat uit een combinatie van medicatie en psychotherapie. Uw arts is de meest aangewezen persoon om uit de verschillende medicatiemogelijkheden de beste therapie voor u op te starten. Naast deze medicatie is het ook belangrijk om uw aandoening beter te begrijpen en te leren hoe ermee om te gaan. Dit is iets waar de psychotherapeuten u mee kunnen helpen.

Er zijn een aantal dingen die u kunt doen om zo goed mogelijk om te gaan met uw aandoening en de kans op stemmingsschommelingen te verminderen.

Enkele tips:

- Onderhoud een regelmatig slaappatroon.

- Onderhoud een regelmatig activiteitenpatroon.

- Gebruik geen alcohol of drugs.

- Zoek steun bij familie en vrienden.

- Leer waarschuwingssignalen kennen.

- Verminder stress in het dagelijks leven en

op de werkvloer.

CVS en Fibromyalgie

Studies wijzen uit dat een grondige ontregeling van het stressmechanisme aan de oorzaak ligt van CVS en fibromyalgie.

Het is belangrijk dat men terug leert omgaan met spanning en ontspanning. Er zijn verschillende zaken die hier kunnen ondersteund worden zoals een betere slaapkwaliteit. Dikwijls is het noodzakelijk dat er gewerkt word aan het stellen van grenzen. Uiteindelijk is een goede ondersteuning nodig om het parasympatische zenuwstelsel terug te versterken zodat het stressmechanisme zijn werk kan doen.

Met emotionele therapie kan je opnieuw in contact komen met het kind in jezelf. In de sessies kan je op lichamelijk emotioneel geestelijk en energetisch niveau contact ervaren met het gekwetste kind in jezelf, waardoor je zicht krijgt op wat het oorspronkelijke kind nodig heeft om te komen tot zelfacceptatie en tot het bewustzijn dat je zelf steeds meer verantwoordelijkheid kunt nemen voor je eigen helingsproces. Belangrijk tijdens de sessies is veiligheid en vertrouwen. Alleen dan is het mogelijk om contact te krijgen met je diepste verwondingen, je angsten, je onvervulde verlangens.

De mens zoekt naar zijn eigen identiteit en het recht om trots te zijn op zichzelf. Je bent hier niet om van praktisch nut te zijn. Dat is beneden je waardigheid.

Je leeft niet om steeds meer nut af te werpen, je bent hier om steeds meer tot leven te komen, steeds intelligenter te worden, steeds gelukkiger, extatisch gelukkig zelfs.

burn-out

Mensen met een burn-out:

  • zijn emotioneel en lichamelijk uitgeput.
  • hebben een afnemend engagement en motivatie, ze zijn cynisch en/of afstandelijk.
  • hebben het gevoel dat ze professioneel falen.
  • hebben lichamelijke klachten..

Een burn-out is in de meeste gevallen het eindstadium van een lange overbelasting op het werk

Mensen met een burn-out zijn lichamelijk en psychisch volledig uitgeput en kunnen vaak de simpelste taken niet meer uitvoeren. Maar dat betekent niet dat het luiaards zijn ...

Veeleer dan een louter individueel probleem, vormt burn-out een ziekte van de beschaving. Vaak gaat het bij burn-out om mensen die hun hart en ziel in hun werk hebben gelegd. Een burn-out door het werk, wil niet zeggen dat iemand zijn werk niet goed doet of dat die persoon onbekwaam is. Dikwijls zijn de mensen met een burn-out juist zeer goede werkkrachten. Vaak gaat het om plichtbewuste mensen die altijd gemotiveerd en gedreven waren en voor zichzelf de lat hoog hebben gelegd. Mensen met een (dreigende) burn-out moeten aangemoedigd en gestimuleerd worden om het gesprek aan te gaan met hun werkgever en met hulpverleners.

De slachtoffers van een burn-out zijn vaak fanatieke aanhangers van de hedendaagse levensstijl. “Precies door hun hard werken blijft het hele systeem behouden En toch zijn het net deze personen die breken. De symptomen van vermoeidheid, angst, onbeheersbare stress, depersonalisatie en gevoelens van incompetentie, portretteren mensen die, zonder te ontvangen wat ze nodig hadden, te veel hebben gegeven.Een burn-out is echter niet onvermijdelijk. Geconfronteerd met de eisen van de postmoderne maatschappij is het mogelijk om te vragen hoe je een nieuw evenwicht kan creëren. Altijd beschikbaar zijn, multitasken en met alles mee zijn, zijn de kwalen van de 21ste eeuw. Met de moderne communicatie-middelen, bereiken telefoons en e-mails ons ook in onze vrije tijd. Blijkbaar zijn we erg loyaal of plichtbewust naar onze klanten of werkgever, of denken we door na onze uren nog te werken, op die manier de stress de volgende dag te kunnen verminderen. Niets is minder waar. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat meer uren kloppen echt niet goed is voor de productiviteit, hoewel dat vaak zo lijkt. 's Avonds nog wat zitten mailen, zorgt er bijvoorbeeld voor dat je slechter en minder slaapt en je het de volgende dag net lastiger hebt. Een vicieuze cirkel. Vermoeidheid, stress en te hoge werkdruk zijn enkele oorzaken van een burn-out. Mensen met een burn-out zijn lichamelijk en psychisch volledig uitgeput en kunnen vaak de simpelste taken niet meer uitvoeren.

Werknemers hebben een enorm verlangen om erkend te worden door hun bedrijf. Luisteren is cruciaal voor een organisatie, maar dat gebeurt vaak niet. De erkenning kan het lijden omzetten in plezier. De jobs bevatten dat lijden, maar dat mag niet het laatste woord hebben. Ze moeten worden getransformeerd. Erkenning geeft betekenis aan de moeilijkheid. Door te stellen dat de inspanningen niet tevergeefs waren en geleid hebben tot iets beters! Juist deze erkenning is de sleutel om het lijden om te zetten in plezier en hernieuwde werkvreugde.

De erkenning door hun werkgever kan een belangrijke rol spelen in het herstelproces.

Stress

Depressie

Om onze uitdagingen in het leven aan te gaan, leggen wij steeds opnieuw de focus op dingen die we erkennen uit het verleden.We veroordelen onszelf en anderen voor de beproevingen die we ervaren op ons levenspad.Als we ons op het uiterlijke richten raken we te vaak verstrikt in oordelen zoals dit is goed, dat is slecht, dit wil ik, dat wil ik niet. Een dergelijk oordeel houdt ons gevangen in onze illusies, onze slaperigheid, onze oude gewoontes en patronen. Ieder ogenblik krijg je de kans totaal te zijn. Wat je ook doet, ga er zo volledig in op dat je hoofd niet meer denkt, er alleen maar is, alleen maar aanwezig is. Dan word je steeds totaler. En als je de smaak van totaliteit te pakken krijgt, ben je steeds beter in staat totaal te zijn. Probeer te zien wanneer je niet totaal bent. Dat zijn de momenten die je stukje bij beetje kan loslaten. Als je niet totaal bent, elke keer dat je in je hoofd zit bezig met denken, tobben, berekenen, met uitgekookt en slim zijn ben je niet totaal. Laat je heel langzaam uit die momenten glijden. Het is niets dan een oude gewoonte. Gewoontes verdwijnen langzaam. Maar ze verdwijnen zeker, als je volhoudt dan sterven ze af. Laat je eigenzinnige denken los en ga naar binnen. Daar kun je je ontspannen in je eigen diepste waarheid. Wanneer we echter uit de wereld van het “veroordelen” stappen, maken we een bewuste keuze om vrede, harmonie, balans en liefde te creëren in ons leven. Dan maak je de shift van de illusie van geleefd te worden naar het helder weten dat wij zelf de schepper zijn van iedere ervaring. Het is de bedoeling dat ieder van ons het innerlijke vermogen ontwikkeld om ons zonder metgezellen, zonder kaart of gids een weg te banen door de duisternis, als we uit ervaring leren dat de donkere en moeilijke kanten even hard nodig zijn als de lichte en makkelijke kanten, krijgen we een heel andere kijk op de wereld. Er zijn momenten in ons leven dat we heen en weer getrokken worden door te veel stemmen. Onze verwarring in zo'n situatie dient juist om ons eraan te herinneren hoe belangrijk het is om de stilte en het centrum in ons zelf op te zoeken. Alleen dan zijn we in staat onze waarheid te horen.

Via gesprekstherapie kan je oude beperkende hypnosen ervaren, deze loslaten en steeds meer groeien naar acceptatie van héél je wezen. Het zelfvertrouwen groeit waardoor de depressie kan verdwijnen.

Heel belangrijk voor het welslagen van deze therapie is dat er een vertrouwensband heerst tussen cliënt en therapeut. De cliënt moet vrij en ongeremd kunnen en durven spreken over de dingen die hem bezig houden. Uiteraard is alles wat in deze gesprekken aan bod komt strikt vertrouwelijk.

Ondernemingsnummer: 0888.000.059

bottom of page