top of page

Emotionele therapie is een therapievorm die via gesprekstherapie, gestaltherapie, riburting, je opnieuw in contact brengt met je innerlijk kind. In de sessies kan je op lichamelijk emotioneel geestelijk en energetisch niveau contact ervaren met het kind in jezelf. Naast het gekwetste kind kan je ook het onbevangen, het speelse, het oorspronkelijke kind ontdekken en omarmen. De omarming van het hele kind in jezelf, dus ook van de delen die er vroeger niet mochten of konden zijn, leiden tot zelfacceptatie en tot het bewustzijn dat je zelf steeds meer verantwoordelijkheid kunt nemen voor je eigen helingsproces. Belangrijk tijdens de sessies is veiligheid en vertrouwen. Alleen dan is het mogelijk om contact te krijgen met je diepste verwondingen, je angsten, je onvervulde verlangens. Via gesprekstherapie kan je oude beperkende hypnosen ervaren, loslaten en tenslotte groeien naar acceptatie van héél je wezen waardoor het zelfvertrouwen groeit.

Met familie opstellingen kunnen verborgen dynamieken in families die diepe heling blokkeren en ongrijpbaar waren naar boven gebracht worden.

Het kind in jezelf helen is een spannend avontuur waar ik je van harte wil toe uitnodigen.

Deze therapie kan een ondersteuning zijn bij

Liefde, Zedelijkheid, Stress, Schizofrenie en Boosheid.

Liefde

Het idee van samenzijn komt alleen maar in ons op omdat we alleenzijn, en dat alleenzijn doet pijn. We willen ons alleenzijn verdrinken in relaties met anderen. Daarom raken we zo verstrikt in de liefde. Je denk dat je verliefd bent geworden op een man of vrouw omdat hij of zij een mooi mens is. Dat is niet waar. Je bent verliefd geworden omdat je niet alleen kunt zijn. Je zou toch wel verliefd zijn geworden. Je wilde jezelf op de een of andere manier ontlopen. En er zijn mensen die niet verliefd worden op vrouwen of mannen, zij worden verliefd op geld. Ze storten zich in geldzaken of streven naar macht, ze worden politicus. Dat is ook om je alleenzijn te ontlopen. De ware oorzaak is dat je je heel erg alleen voelt. De fantasie, waar liedjesschrijvers en dichters zo graag op voortborduren, is gebaseerd op herinneringen aan de baarmoeder, waar we zo veilig en één met onze moeder waren. Het is geen wonder dat we ons hele leven ernaar hunkeren naar die plek terug te keren. Maar om het keihard te stellen: dat is een kinderdroom. En het is verbazingwekkend hoe hardnekkig we ons, oog in oog met de realiteit, eraan vastklampen. Op het meest aardse niveau zien we liefde als seksuele aantrekkingskracht. Velen van ons blijven daar aan vastzitten, want onze conditionering heeft onze seksualiteit beladen met alle mogelijke verwachtingen en onderdrukte gevoelens. Het probleem met seksuele liefde is eigenlijk dat ze nooit standhoudt. Als we dat feit aanvaarden kunnen we er werkelijk een feest van maken, want seksuele liefde is een feest. Verwelkom haar als ze komt en zeg haar dankbaar vaarwel als ze voorbij is. Naarmate we dan rijper worden, kunnen we de liefde ervaren die boven de seksualiteit uitgaat en recht doet aan de ander als uniek individu. We gaan begrijpen dat onze partner vaak als een spiegel fungeert die onzichtbare aspecten van ons diepere zelf weerspiegelt en ons helpt om heel te worden. Dit soort liefde is gebaseerd op vrijheid en niet op verwachtingen of behoeften. Haar vleugels tillen ons steeds hoger op naar de universele liefde die alles als één ervaart. Door te mediteren en gelukkig te zijn, kan er vanzelf veel liefde ontstaan waardoor het heerlijk is in gezelschap te zijn en ook heerlijk is om alleen te zijn. Dan wordt het eenvoudig. Je bent niet van anderen afhankelijk en je maakt anderen niet van jou afhankelijk.Dan is het altijd vriendschap, vriendelijkheid. Het wordt nooit een relatie, het is altijd een verbondenheid. Je hebt een band, maar je maakt er geen huwelijk van. Huwelijken ontstaan uit angst, verbondenheid ontstaat uit liefde. Je hebt een band die je met elkaar deelt zolang alles prettig verloopt. Als je ziet dat het moment gekomen is om te vertrekken omdat jullie wegen op deze kruising scheiden, neem je afscheid, innig dankbaar voor alles wat de ander voor je heeft betekend, voor alle vreugden en alle genot en alle mooie momenten die je met de ander hebt gedeeld. Zonder lijden, zonder pijn, gaan jullie eenvoudig uit elkaar. Niemand, je huidige partner niet en ook een droompartner van de toekomst niet, heeft de plicht jou het geluk op een presenteerblaadje aan te reiken - dat zouden ze ook niet kunnen, al zouden ze het willen. De ware liefde komt niet als je probeert je innerlijke armoede op te heffen door afhankelijk te zijn van een ander, maar als je je eigen innerlijke rijkdom en volwassenheid ontwikkelt. Dan heb je zoveel liefde te geven dat je vanzelf minnaars aantrekt.

Schizofrenie

Voor de mens is schizofrenie een normale toestand tenminste tegenwoordig. Misschien was dat in de primitieve wereld nog niet zo. Door eeuwen van conditionering, beschaving, cultuur en religie word van de mens een menigte gemaakt - verdeeld, gespleten, met elkaar in tegenspraak... Maar omdat deze gespletenheid tegen de aard van de mens is, is ergens van binnen, diep verborgen, de eenheid nog in leven. Omdat de ziel van de mens één is, kunnen alle conditioneringen de mens hooguit aan de oppervlakte kapot maken. Maar het centrum blijft onaangeroerd - zo leeft de mens voort. Maar zijn leven is een hel geworden.

Zoals je nu bent kun je niet zeggen dat je bent. Je hebt geen wezen. Je bent als een marktplein zo vol stemmen. Als je ja wilt zeggen, is er ook onmiddellijk een nee. Je kunt niet eens zo'n simpel woordje als ja van ganser harte uitspreken... Op deze manier is gelukkig zijn niet mogelijk; ongelukkig zijn is een natuurlijk gevolg van een gespleten persoonlijkheid.

We blijven ons alsmaar afvragen of we niets beters hadden kunnen besluiten. Probeer niet slim te zijn, want dan blijf je hetzelfde, dan verander je niet. Halve maatregelen op het pad der liefde en halve maatregelen op het pad van meditatie zullen je erg in verwarring brengen. Ze helpen niets... Maar om hulp vragen druist in tegen je ego, dus probeer je een compromis te sluiten. Dat compromis is nog gevaarlijker, het brengt je nog meer in de war, want omdat het uit verwarring is ontstaan, sticht het nog meer verwarring. Probeer dus te begrijpen waarom je zo graag een compromis wilt. Vroeg of laat zul je kunnen begrijpen dat een compromis je niet zal helpen. Een compromis kan een manier zijn om geen richting te kiezen of het kan ook dienen om je verwarring te onderdrukken. Je verwarring zal zich toch doen gelden. Onderdruk nooit iets, wees duidelijk over je situatie. En als je in de war bent, vergeet dan niet dat je in de war bent. Dat is dan de eerste duidelijkheid over jezelf: dat je in de war bent. Dan ben je op weg. Uit dit probleem kom je niet door het op te lossen, een lijst van de voor- en nadelen op te stellen of met je verstand naar een oplossing te zoeken. Je kunt het beste je hart volgen, als je dat kunt vinden. Als je het niet kunt vinden, spring dan maar gewoon; dan zal je hart zo snel beginnen te kloppen dat je het niet kunt mislopen.

Boosheid

Het onderdrukken van boosheid kan leiden tot passiviteit, angsten en depressie. Explosief humeur of smeulende woede maskeert vaak een diepe pijn. Je gelooft dat, als je anderen maar kunt afschrikken, je kan voorkomen om nog erger gekwetst te wordt en dat werkt juist averechts. Door onze wonden met een pantser te bedekken houd je de genezing tegen. Door onze uitvallen naar anderen, ontzeg je jezelf de liefde en koestering die je zelf nodig hebt.

Als deze beschrijving op jou van toepassing lijkt, is het tijd om te stoppen met vechten.

Er staat zoveel liefde tot je beschikking, als je haar maar toelaat. Begin met jezelf te vergeven. Je bent het waard.

Via gesprekstherapie kan je oude beperkende hypnosen ervaren, loslaten en groeien naar acceptatie van héél je wezen, waar door je boosheid kan omzetten in zelfzekerheid en kracht.

De weg naar "jezelf zijn" begint door je gevoelens en gedragingen bewust te ervaren.

De volgende stap is om verheldering te krijgen vanuit welke beweegreden je iets doet.

Zedelijkheid

De zedelijkheid heeft alle levensenergie en levenslust ingekapseld binnen de nauwe grenzen van het denken waardoor deze niet meer kunnen stromen. De hele manier van doen is fatsoenlijk en stijf en streng en dan kan je elke situatie alleen zwart-wit zien. We zijn allemaal opgevoed met starre denkbeelden over goed en kwaad, zondig en deugdzaam, aanvaardbaar en onaanvaardbaar, zedelijk en onzedelijk.

Het is belangrijk te beseffen dat al deze oordelen van het denken alleen maar het produkt zijn van onze conditionering.

Of ons oordeel nu onszelf of anderen geldt, het weerhoudt ons de schoonheid en goddelijkheid van de sexualiteit in ons binnenste te ervaren.

Stress

Als we over stress spreken, gaat het meestal over negatieve stress. stress op zich is niets slecht. Het is nodig om efficiënt te kunnen leven en werken. Het is pas als het als negatief wordt ervaren dat problemen de kop kunnen opsteken. Stress heeft een bijzonder slechte invloed op je gezondheid. Stress is bovendien één van de beïnvloedbare risicofactoren die mee aan de basis kunnen liggen van hart- en vaatziektes. Pieker niet over iets, probeer er rustig over te praten: het neemt vaak al een stuk van de stress of de druk weg. Chronische stress kan schade veroorzaken aan het limbisch systeem en het immuunsysteem. De schade van een teveel aan cortisol (cortisol wordt ook het stresshormoon genoemd) bestaat uit een verminderde functie van geheugen en concentratie, een negatieve invloed op stemming en slaap en chronische vermoeidheid. Door de aantasting van het immuunsysteem neemt de afweer tegen kankerverwekkende stoffen af. Negatieve stress ontstaat wanneer iemand zich bedreigd voelt door een gebeurtenis (bv. een sterfgeval) of een situatie (bv. een slechte relatie met de baas) of uit de omgeving die je niet de baas kan. Deze stressoren kunnen zich op verschillende vlakken voordoen: fysisch (bv. lawaai, een drukke verkeersweg), psychisch (een ruzie,...) of sociaal (dreigende werkloosheid,...). Het gaat dus om externe invloeden die een gevoel van onrust en spanning veroorzaken. Dagelijks komen honderden, duizenden stimuli op ons af. Onze reactie hierop, ons gedrag wordt bepaald door de manier waarop we die stimuli beoordelen. De reden waarom zoveel mensen vandaag met negatieve stress worden geconfronteerd ligt in het eenvoudige feit dat we een aantal voedingstoffen missen waardoor we mentaal niet sterk genoeg zijn om stresstoestanden voor een groot deel uit ons leven te bannen. Hoeveel mensen ken je die op het moment dat ze volledig overbelast waren met te veel projecten, met te veel ijzers in het vuur, plotseling griep kregen of door een val op krukken verder moesten? Met dit soort stress krijgen we af en toe allemaal te maken, maar vooral de perfectionisten zijn er gevoelig voor. We veroorzaken het zelf, door het idee dat er zonder ons niets van de grond komt en zeker niet op de manier zoals wij het willen! Stress wordt meestal niet ernstig genomen of genegeerd tot weggelachen. Midden lawaai, gejaagdheid, groeiende werkdruk, consumptieprikkels en complex geworden menselijke relaties is het moeilijk om in balans te zijn. Daar in meegaan is niet per se juist maar er tegen in gaan evenmin. 75 procent van de bevolking zou er onder lijden en velen grijpen naar kalmeer- en slaapmiddelen of zoeken allerlei uitlaatkleppen die de stress nog opdrijven. Er is geen biologische verklaring voor stress omdat deze afhankelijk is van persoonlijkheidsfactoren. Want niet iedereen gaat op dezelfde manier om met stresserende situaties. Stress zorgt voor overbelasting van het centraal zenuwstelsel en put de psyche en het organisme uit. Zo ontstaat het algemeen adaptatiesyndroom met: chronische slapeloosheid, ademstoornissen en concentratieverlies of spierpijnen rug- en nekklachten verhoogde bloeddruk en hartkwalen of gedragsstoornissen, emotionele druk en depressie tot burnout, CVS, fybromyalgie, ADHD, e.a. ... Stress heeft meer dan waarschijnlijk een invloed op de darmen. Stress veroorzaakt geen darmziekten, maar verergert ze wel. Depressie en angst kunnen ervoor zorgen dan crohnpatiënten meer aanvallen hebben. Ook bij colitis ulcerosa, een andere darmziekte, zien we dat stress de kans op terugkeer van de symptomen verhoogt. Hoe moeilijk het soms is, je gezondheid heeft er alle baat bij als je stress de baas blijft. Denk eraan: alleen jij kan stress beheersen door eens iets vaker te relativeren en iets minder perfectionistisch te zijn! Pieker niet over iets, probeer er rustig over te praten: het neemt vaak al een stuk van de stress of de druk weg. Zorg voor een goede nachtrust: vermijd koffie, opwekkende dranken (cola)! Vermijd ook fysieke inspanningen vlak voor het slapengaan. Bouw voldoende pauzes in tijdens je werk. Zorg dat een pauze ook echt een moment van ontspanning en verstrooiing is en dat je daarin dus niet gestoord wordt! Doe enkel de dingen die je graag doet: lezen, TV-kijken, wandelen... Toch last van stress? Probeer het dan op een gezonde manier af te reageren: door deel te nemen aan ontspannende sporten.

De essentiële mens leert, voelt: Ik sta niet los van het geheel en ik hoef niet in mijn eentje een lotsbestemming te vinden. De dingen gebeuren, de wereld is in beweging. De dingen gebeuren uit zichzelf. Ik hoef niet te zwoegen of me in te spannen, ik hoef nergens voor te vechten. Ik kan me ontspannen en er gewoon zijn. De essentiële mens is geen doener. De toevallige mens is een doener. De toevallige mens verkeert daarom in angst, spanning, stress, zorgen, hij zit voortdurend op een vulkaan die elk moment kan uitbarsten. Want hij leeft in een wereld vol onzekerheden die hij aanziet voor zekerheden Dat veroorzaakt spanning in zijn wezen en inwendig weet hij best dat niets zeker is. Alle doelen die je jezelf stelt zijn neurotisch. Ieder moment krijg je de kans om te leren totaal te zijn. Wat je ook doet, ga er zo volledig in op dat je hoofd niet meer denkt en alleen maar aanwezig is. Zo kan je steeds totaler worden. Als je de smaak van totaliteit te pakken krijgt, ben je steeds beter in staat totaal te zijn. Misschien vind je dat je te veel dingen tegelijk te doen hebben, maar loop je vast doordat je probeert van alles wat te doen in plaats van één ding tegelijk aan te pakken en af te werken. Of misschien vind je het werk 'saai' omdat we vergeten zijn dat het er niet om gaat wat je doet maar hoe je het doet. Probeer te zien wanneer je niet totaal bent. Elke keer dat je in je hoofd zit - bezig met denken, tobben, berekenen, met uitgekookt en slim zijn - ben je niet totaal. Dat zijn de momenten die je stukje bij beetje kan loslaten. Laat je heel langzaam uit die momenten glijden. Het is niets dan een oude gewoonte. Oude gewoontes verdwijnen maar langzaam. Ze verdwijnen zeker als je volhoudt, sterven ze af. Eén van de mooiste geschenken die je jezelf kunt geven is, dat je het vermogen ontwikkelt totaal te reageren op alles wat zich voordoet. Als je stap voor stap door het leven kan gaan en elke stap je volledige aandacht en energie kan geven, zal dit alles wat je doet een wonderbaarlijke nieuwe vitaliteit en creativiteit geven.

Als we uitbreken uit de kooi van onze conditionering

en de waarheid van ons eigen hart bereiken,

kunnen we het leven gaan zien zoals het werkelijk is.

Ondernemingsnummer: 0888.000.059

bottom of page